Diskret & rask levering    Trygge og godkjente narkotester siden 1995    Fast lav frakt 49 NOK
  

Sporingstider og kryssreaksjon for narkotika

Sporingstider for narkotika vil alltid være veiledende, da det er umulig å helt presist fastslå hvor lenge de forskjellige stoffene kan spores. En narkotest måler ut fra en grenseverdi (ng/ml), som avgjør hvor høy konsentrasjon som skal til for at testen viser et positivt resultat. Jo lavere grenseverdi, desto lengre kan stoffet spores.

Oversikt over sporingstider for narkotika i urin

Alle sporingstider er veiledende, da det er individuelt hvor raskt stoffene utsondres.
 
 • Amfetamin (1000 ng/ml): opp til 4 døgn.
 • Benzodiazepiner (300 ng/ml): opp til 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opp til 4 uker).
 • Buprenorphin (10 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • Clonazepam (100 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • EDDP (100 ng/ml): opp til 4 døgn.
 • Fentanyl (10 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • Ketamin (1000 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • Kokain (300 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • MDMA (500 ng/ml): opp til 2 døgn.
 • Metamfetamin (1000 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • Metadon (300 ng/ml): opp til 14 døgn.
 • Methylphenidat (300 ng/ml): opp til 4 døgn.
 • Opiater (300 ng/ml): opp til 4 døgn.
 • Opiater (2000 ng/ml): opp til 2 døgn.
 • Oxycodon (100 ng/ml): opp til 3 døgn.
 • Syntetisk THC (100 ng/ml): opp til 2 døgn.
 • Tramadol (100 ng/ml): opp til 3 døgn.
Cannabis THC ved ett enkelt inntak
 • 50 ng/ml: opp til 4 døgn
 • 200 ng/ml: opp til 3 døgn
 • 300 ng/ml: opp til 2 døgn
Cannabis THC ved sporadisk inntak
 • 50 ng/ml: opp til 10 døgn
 • 200 ng/ml: opp til 4 døgn
 • 300 ng/ml: opp til 3 døgn
Cannabis THC ved daglig inntak
 • 50 ng/ml: opp til 8 uker
 • 200 ng/ml: opp til 16 døgn
 • 300 ng/ml: opp til 9 døgn
*Grenseverdiene på en narkotest kan variere +- 25% fra angitt verdi, og man må derfor aldrig sammenligne resultaterne på to forskjellige narkotester.

Kryssreaksjon

Ingen narkotikatest – drugtest/hurtigtest/screeningsanalyse – er 100 % sikker eller juridisk gyldig. Hvis man får et positivt svar på en narkotikatest og personen som er testet positiv nekter å ha inntatt narkotika, SKAL man utføre en konfirmasjons analyse (GC/MS) på et akkreditert laboratorium. Dette er det eneste resultat som er juridisk gyldig. Man skal aldri dømme en person alene ut fra resultatet av en narkotikatest hvis det er tvil om resultatet.

En narkotikatest reagerer på substanser ut fra en gitt grenseverdi, (cut-off), i ng/ml. Grenseverdien avgjør hvor høy konsentrasjonen av narkotika det skal være i urinen for at resultatet på narkotikatesten blir positiv. F.eks. en cannabistest (THC) med en grenseverdi på 200 ng/ml reagerer når konsentrasjonen av cannabis i urinen er over 200 ng/ml ved å gi et positivt resultat. Tar man derimot en cannabistest (THC) med grenseverdi på 50 ng/ml skal konsentrasjonen være over 50 ng/ml for å gi et positivt svar. Dette betyr at en konsentrasjon av cannabis i en urinprøve på eksempelvis 125 ng/ml vil være positiv på testen med en grenseverdi på 50 ng/ml, mens testen med en grenseverdi på 200 ng/ml blir resultatet negativt.

Da de fleste narkotikatest søker bredt på alle substanser kan det oppstå situasjoner hvor testen reagerer på andre emner enn narkotika, f.eks. legemidler. Et klassisk eksempel er kodein fra f.eks. Pinex Forte som kan gi et positivt resultat på en opiat test. Dette er helt normalt da en opiat test søker etter både heroin, kodein og morfin. Når legemidler og andre “alminnelige” preparater gir positivt resultat på en narkotikatest kaldes det for en kryssreaksjon.Forbehold for skrivefeil.