Diskret & rask levering    Trygge og godkjente narkotester siden 1995    Fast lav frakt 49 NOK
  

Sporingstider for narkotika

Sporingstider for narkotika vil alltid være veiledende, da det er umulig å helt presist fastslå hvor lenge de forskjellige stoffene kan spores. En narkotest måler ut fra en grenseverdi (ng/ml), som avgjør hvor høy konsentrasjon som skal til for at testen viser et positivt resultat. Jo lavere grenseverdi, desto lengre kan stoffet spores.

Oversikt over sporingstider for narkotika i urin

Alle sporingstider er veiledende, da det er individuelt hvor raskt stoffene utsondres.
 
 • Amfetamin (1000 ng/ml): opptil 4 døgn.
 • Benzodiazepiner (300 ng/ml): opptil 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opptil 4 uker).
 • Buprenorphin (10 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • Clonazepam (100 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • EDDP (100 ng/ml): opptil 4 døgn.
 • Fentanyl (10 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • Ketamin (1000 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • Kokain (300 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • MDMA (500 ng/ml): opptil 2 døgn.
 • Metamfetamin (1000 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • Metadon (300 ng/ml): opptil 14 døgn.
 • Methylphenidat (300 ng/ml): opptil 4 døgn.
 • Opiater (300 ng/ml): opptil 4 døgn.
 • Opiater (2000 ng/ml): opptil 2 døgn.
 • Oxycodon (100 ng/ml): opptil 3 døgn.
 • Syntetisk THC (100 ng/ml): opptil 2 døgn.
 • Tramadol (100 ng/ml): opptil 3 døgn.
Cannabis THC ved ett enkelt inntak
 • 50 ng/ml: opptil 4 døgn
 • 200 ng/ml: opptil 3 døgn
 • 300 ng/ml: opptil 2 døgn
Cannabis THC ved sporadisk inntak
 • 50 ng/ml: opptil 10 døgn
 • 200 ng/ml: opptil 4 døgn
 • 300 ng/ml: opptil 3 døgn
Cannabis THC ved daglig inntak
 • 50 ng/ml: opptil 8 uker
 • 200 ng/ml: opptil 16 døgn
 • 300 ng/ml: opptil 9 døgn
*Grenseverdiene på en narkotest kan variere +- 25% fra angitt verdi. Forbehold for skrivefeil.