Hjemmesiden sætter cookies, der kan anvendes af os og vores samarbejdspartnere til at huske dine indstillinger, til statistik og til at vise målrettede annoncer til dig. Når du klikker videre på siden giver du samtykke hertil. Læs mere.
Diskret levering    Trygge og godkjente narkotester siden 1995    Fast lav frakt 49 NOK
  

Sporingstider og kryssreaksjon for narkotika

Sporingstider for narkotika vil alltid være veiledende, da det er umulig å helt presist fastslå hvor lenge de forskjellige stoffene kan spores. En narkotest måler ut fra en grenseverdi (ng/ml), som avgjør hvor høy konsentrasjon som skal til for at testen viser et positivt resultat. Jo lavere grenseverdi, desto lengre kan stoffet spores.

Oversikt over sporingstider for narkotika i urin

Narkotika Cut-off (ng/ml) Deteksjonstid*
Alkohol EtG (metabolit) 1500 Opp til ca. 2 døgn
Amfetamin 300 Opp til 4 døgn
Amfetamin 1000 Opp til 4 døgn
Barbiturater 300 Opp til 14 døgn
Benzodiazepin 300 Opp til 10 døgn (Oxazepam & Diazepam opp til 4 uker etter inntak).
Buprenorphine/Subutex 10 Opp til 3 døgn
Cannabis (THC) 20 Opp til 6 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 20 Opp til 12 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 20 Opp til 9 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 4 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 10 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 50 Opp til 8 uker ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 200 Opp til 16 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 3 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 4 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 300 Opp til 12 døgn ved daglig inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 2 døgn ved et enkelt inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 3 døgn ved sporadisk inntak.
Cannabis (THC) 800 Opp til 9 døgn ved daglig inntak.
Clonazepam 100 Opp til 3 døgn
Dex-amfetamin Opp til 4 døgn
EDDP (metadon metabolit 100 Opp til 4 døgn
Fentanyl 10 Opp til 3 døgn
GHB 10 6-8 timer
Heroin (6-AM) 10 Opp til 20 timer
Ketamin 1000 Opp til 3 døgn
Kokain 150 Opp til 6 døgn
Kokain 300 Opp til 3 døgn
LSD 10 Opp til 2 døgn
MDMA 500 Opp til 2 døgn
Metamfetamin 1000 Opp til 3 døgn
Metadon 300 Opp til 14 døgn
Metylfenidat 300 Opp til 4 døgn
Opiater 300 Opp til 4 døgn
Opiater 2000 Opp til 2 døgn
Oxykodon 300 Opp til 3 døgn
PCP (angeldust) 25 Opp til 8 døgn
Pregabalin (Lyrica®) 500 1-2 døgn ved et enkelt inntak
Opp til 5 døgn ved daglig inntak
Spice (syntetisk THC/K2) 50 Opp til 2 døgn
Tramadol 100/200 Opp til 3 døgn
Zolpidem (Stilnoct®) 50 Opp til 2 døgn
Zopiklon (Imovane®) 300 Opp til 1 døgn

Alle sporingstider er veiledende, da det er individuelt hvor raskt stoffene utsondres.
*Grenseverdiene på en narkotest kan variere +- 25% fra angitt verdi, og man må derfor aldrig sammenligne resultaterne på to forskjellige narkotester.

Kryssreaksjon

Ingen narkotikatest – drugtest/hurtigtest/screeningsanalyse – er 100 % sikker eller juridisk gyldig. Hvis man får et positivt svar på en narkotikatest og personen som er testet positiv nekter å ha inntatt narkotika, SKAL man utføre en konfirmasjons analyse (GC/MS) på et akkreditert laboratorium. Dette er det eneste resultat som er juridisk gyldig. Man skal aldri dømme en person alene ut fra resultatet av en narkotikatest hvis det er tvil om resultatet.

En narkotikatest reagerer på substanser ut fra en gitt grenseverdi, (cut-off), i ng/ml. Grenseverdien avgjør hvor høy konsentrasjonen av narkotika det skal være i urinen for at resultatet på narkotikatesten blir positiv. F.eks. en cannabistest (THC) med en grenseverdi på 200 ng/ml reagerer når konsentrasjonen av cannabis i urinen er over 200 ng/ml ved å gi et positivt resultat. Tar man derimot en cannabistest (THC) med grenseverdi på 50 ng/ml skal konsentrasjonen være over 50 ng/ml for å gi et positivt svar. Dette betyr at en konsentrasjon av cannabis i en urinprøve på eksempelvis 125 ng/ml vil være positiv på testen med en grenseverdi på 50 ng/ml, mens testen med en grenseverdi på 200 ng/ml blir resultatet negativt.

Da de fleste narkotikatest søker bredt på alle substanser kan det oppstå situasjoner hvor testen reagerer på andre emner enn narkotika, f.eks. legemidler. Et klassisk eksempel er kodein fra f.eks. Pinex Forte som kan gi et positivt resultat på en opiat test. Dette er helt normalt da en opiat test søker etter både heroin, kodein og morfin. Når legemidler og andre “alminnelige” preparater gir positivt resultat på en narkotikatest kaldes det for en kryssreaksjon.Forbehold for skrivefeil.